Ninh Bình tạm dừng hoạt động tham quan, du lịch tại các khu, điểm du lịch, các di tích, danh thắng trên địa bàn tỉnh

 Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Ninh Bình tại Văn bản số 226/UBND-VP6 ngày 6/5/2021 về việc tiếp tục triển khai một số biện pháp ph&ogra

Tin liên quan