Site Requires Javascript - turn on javascript!

Giới thiệu

Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tỉnh Ninh Bình
Địa chỉ: Tầng 4 – Tòa nhà Sở Du Lịch, Số 6, đường Tràng An, Phường Đông Thành, TP Ninh Bình - Điện thoại: 19000117       Email: hotrodukhachnb@gmail.com

I. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG
1. Vị trí:
Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Sở Du lịch Ninh Bình, có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng được mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật.
Trụ sở đặt tại: Tầng 4, nhà A, Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình.
2. Chức năng: 
    Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch có chức năng tổ chức, triển khai thực hiện công tác thông tin, xúc tiến du lịch và hỗ trợ khách du lịch; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, nhân lực, hoạt động, tài chính và cơ sở vật chất của Sở Du lịch theo quy định của pháp luật; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và quản lý về hành chính của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
Thực hiện việc tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, quảng bá, nghiên cứu sản phẩm và khai thác thị trường du lịch; tư vấn, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân về công tác xúc tiến, quảng bá du lịch; phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức bồi dưỡng, đào tạo nghiệp vụ du lịch và triển khai các tiến bộ khoa học công nghệ, kỹ thuật chuyên ngành du lịch. 
Chịu trách nhiệm về đầu mối kết nối thông tin giữa khách du lịch với các cơ quan quản lý Nhà nước về du lịch, chính quyền các cấp và đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch tại địa phương nhằm đảm bảo khách du lịch sẽ được hỗ trợ về thông tin, sử dụng dịch vụ du lịch thuận tiện, có chất lượng theo quy định.

II. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN
2.1. Thực hiện công tác xúc tiến, quảng bá du lịch trong và ngoài nước; công tác hỗ trợ khách du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
2.2. Thông tin về thị trường du lịch trong nước và nước ngoài cho các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch; tổ chức tư vấn các dịch vụ du lịch theo quy định của pháp luật.
2.3. Phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai công tác nghiên cứu ứng dụng công nghệ, tiến bộ khoa học phục vụ công tác xúc tiến, quảng bá du lịch của tỉnh.
2.4. Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức bồi dưỡng đào tạo, đào tạo lại, cập nhật kiến thức, tập huấn nghiệp vụ du lịch cho cán bộ, nhân viên làm công tác du lịch trên địa bàn tỉnh.
2.5. Phối hợp với các đơn vị có liên quan biên soạn và phát hành các ấn phẩm tài liệu du lịch phục vụ công tác tuyên truyền, xúc tiến, quảng bá, hỗ trợ khách du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
2.6. Hỗ trợ cung cấp các thông tin về du lịch Ninh Bình đối với khách du lịch trong nước và quốc tế bao gồm thông tin về điểm đến, thông tin về sự kiện văn hóa, du lịch, thông tin về tour, tuyến, phương tiện vận chuyển, lưu trú, ẩm thực và các dịch vụ hỗ trợ khác tại Ninh Bình. Tiếp nhận phản hồi thông tin của khách du lịch, trực đường dây nóng từ 7h đến 22h hàng ngày (kể cả ngày lễ, thứ 7, chủ nhật).
2.7. Phối hợp với các ngành chức năng, các doanh nghiệp kinh doanh du lịch tiếp nhận, chuyển tiếp thông tin hỗ trợ khách du lịch trong nước và quốc tế tới thăm quan Ninh Bình khi có vấn đề xảy ra như bị chèo kéo, ép giá, mất trộm, thất lạc giấy tờ và hành lý, kịp thời báo cáo lãnh đạo Sở để chỉ đạo, giải quyết.
2.8. Phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện công tác thống kê khách du lịch tại các trạm hỗ trợ khách trên địa bàn tỉnh, báo cáo Giám đốc Sở theo quy định.
2.9. Tư vấn và tổ chức các chương trình hội nghị, hội thảo, học tập chuyên đề về xúc tiến quảng bá du lịch, công tác hỗ trợ khách du lịch và các doanh nghiệp kinh doanh du lịch; hỗ trợ, cung cấp các thông tin cho các cơ quan quản lý Nhà nước, các doanh nghiệp, các nhà đầu tư về thị trường, nhu cầu của khách du lịch.
2.10. Tổ chức một số hoạt động dịch vụ có thu theo quy định của pháp luật.
2.11. Quản lý cán bộ, viên chức và lao động, quỹ tiền lương và tài chính, tài sản của Trung tâm Thông tin Xúc tiến du lịch theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước, UBND tỉnh và Sở Du lịch.
2.12. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Du lịch giao.
​​​​​​​III. CƠ CẤU TỔ CHỨC
1. Cơ cấu tổ chức
    1.1. Lãnh đạo Trung tâm

- Ông Nguyễn Văn Minh- Giám đốc trung tâm. Mobile: 0912850854.

- Bà Lâm Thị Phượng - Phó Giám đốc trung tâm. Mobile: 0904506454.

   1.2. Các Phòng và Trạm thuộc Trung tâm: 

- Phòng Hành chính - Tổng hợp;

- Phòng Xúc tiến du lịch;

- Trạm hỗ trợ du khách

Mọi phản ánh, khiếu nại, tố cáo hay tìm kiếm thông tin du khách có thể gọi điện trực tiếp số đường dây nóng: 19000117. Liên hệ với chúng tôi qua các trạm hỗ trợ khách du lịch tại các khu, điểm du lịch hoặc gửi trực tiếp qua hòm thư: hotrodukhachnb@gmail.com để được hỗ trợ, tư vấn, giải quyết.