Hệ thống các Công ty Du lịch và Ban quản lý các khu, điểm du lịch của Ninh Bình sẽ cung cấp cho du khách dịch vụ hướng dẫn viên, thuyết minh viên một cách tốt nhất, với nhiều ngôn ngũ như: tiếng Việt, tiếng Anh, Pháp, Trung...với đội ngũ đã được đào tạo, được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ninh Bình cấp chứng chỉ hành nghề đảm bảo phục vụ du khách một cách tốt nhất. Dưới đây du khách có thể liên hệ hoạt động hướng dẫn qua các quản lý thuyết minh, hướng dẫn của các khu, điểm du lịch.

Hướng dẫn viên khu du lịch Tam Cốc - Bích Động

Họ và tên: Đinh Thị Tâm
Chức vụ: Tổ hướng dẫn khu du lịch Tam Cốc - Bích Động

Điện thoại: 0983 76 79 02

View more information

Thuyết minh viên khu du lịch Tràng An

Họ và tên: Trần Thanh Hằng
Số thẻ: 164.208.735
Chức vụ: Tổ trưởng điều hành hướng dẫn khu du lịch Tràng An

Điện thoại: 098.530.8790

View more information

Thuyết minh viên khu chùa Bái Đính

Họ và tên: Nguyễn Thị Hường
Số thẻ: 164.302.383
Tổ trưởng điều hành thuyết minh viên khu du lịch chùa Bái Đính

Điện thoại: 0984.361.455

View more information

Thuyết minh viên Khu du lịch Cố đô Hoa Lư

Họ và tên: Lê Thị Bích Thục

Chức vụ Phó giám đốc, phụ trách phòng thuyết minh

Số thẻ: 164.067.354

Số điện thoại: 0916 135 441

View more information

Hướng dẫn viên Vườn quốc gia Cúc Phương

Họ và tên: Đỗ Hồng Hải
Chức vụ: Quản lý hướng dẫn viên vườn quốc gia Cúc Phương

Điện thoại: 0915.666.916

View more information